Вносни данъци/такси

СТРАНИТЕ НА ЕС

Считано от 29.09.22 г., поръчки, направени от тази дата, НЯМА да се начисляват ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ/ТАКСИ ЗА ВНОС върху поръчки на стойност под 150 евро от страни в Европейския съюз. Цената, платена при напускане, е крайната цена, която ще платите и няма да се изискват допълнителни такси при пристигане в страната на местоназначение.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ:Поръчки над €150 все пак може да подлежат на данъци/такси при внос.

СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

За поръчки до всички държави извън Европейския съюз все още може да се дължат данъци/такси за внос. Клиентът носи отговорност за всички подобни такси. Amicci НЯМА да бъде задължен да плаща никакви вносни мита или данъци при никакви обстоятелства.